###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Lifler, İp ve İplikler, Fitiller

Lifler, İp ve İplikler, Fitiller

Bu tip tekstil ön-ürünlerinin fiziksel özellikleri her şeyden önce Çekme Testleri ile tespit edilmektedir. Numune hazırlama işlemleri ilgili normların gereklilikleri dahilinde yapılmaktadır. Zwick, geniş ürün portföyüyle Tekstil sektörünü en güvenilir Malzeme Test Cihazı ve test gerekliliklerine tam uygunlukta Ekstensometre sistemleri ile tüm ürün tip ve özelliklerine uygun Çene ve çene ağzı modelleri ile desteklemektedir. Aşağıda tekstil ip ve iplik malzemelerinde yüksek çekme dayanımı ve çekme uzamasının tespitine ilişkin EN ISO 2062 normu gerekliliklerine uygun test uygulaması örnekleri bilginize sunulmuştur.


Videolar

 

Tensile tests on high-strength yarns - Zugprüfung an hochfesten Garnen

Tensile tests on high-strength yarns with Zwick materials testing machine - Zugprüfung an hochfesten Garnen ...
Video 00:00:48
104_Testing_on_yarns.wmv (4.5 M)

İletişim Formu
Konu*
Ülke*
* Zorunlu Alanlar