###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
  • Charpy Testleri (ISO 179-1, ASTM D 6110)
  • Izod Testleri (ISO 180, ASTM D 256, ASTM D 4508)
  • Darbeli Çekme Testleri (ISO 8256 ve ASTM D 1822)
  • Dynstat Darbeli Eğme Testleri (DIN 53435)

Darbe Testleri

Darbe testleri, malzemelerin yüksek deformasyon hızlarında gösterdikleri davranışların tespiti için uygulanmaktadır. Klasik Darbe Test Cihazları, çekicin darbe uygulaması sonrasındaki geri dönüş hareketinin hesaplanması yoluyla ilgili normlar dahilinde hazırlanmış bir test numunesinin darbe etkisinden kırılmaya kadar olan davranışının tespiti için kullanılmaktadır. Bu bağlamda birçok test normu tanımlanmıştır:

  • Charpy Testleri (ISO 179-1, ASTM D 6110)
  • Izod Testleri (ISO 180, ASTM D 256, ASTM D 4508) ve Çıkma Kirişlerde Çentiksiz Darbe Testleri (ASTM D 4812)
  • Darbeli Çekme Testleri (ISO 8256 ve ASTM D 1822)
  • Dynstat Darbeli Eğme Testleri (DIN 53435)

ISO 10350-1 Normuna göre Tek Nokta Verilerinin Tespiti testleri çerçevesinde ISO 179-1'e göre Charpy Testleri öne çıkmaktadır. Ayrıca çentiksiz numunelerde de dar kenardan olmak üzere (1eU) darbe testleri gerçekleştirilmektedir. Numunenin bu konfigürasyonda kırılmadığı durumlarda; elde edilen sonuçlar karşılaştırılabilir olmamasına karşın test çentikli numunelerle yapılır. Buna rağmen numune kırılmıyor ise; darbeli çekme yöntemi tercih edilmelidir.

ASTM normları çerçevesinde genel olarak ASTM D 256'ya göre IZOD testleri yapılmaktadır. Ek olarak her zaman çentikli numunelerin testleri tercih edilmektedir. Çentiksiz numunelerle yapılan ve çok nadir uygulanan bir diğer metod ise IZOD yöntemine benzeyen, ASTM D 4812 normuna göre ''Çıkma Kirişlerde Çentiksiz Darbe Testleri''dir. Yalnızca çok küçük numuneler üretilebildiği durumlarda ise ''Chip-Impact'' metoduna göre darbe testleri uygulanmaktadır.

Charpy testleri geniş bir kullanım alanına sahiptir ve çoğunlukla katlar arası kesme etkisi gösteren ya da yüzeysel efektler gösteren malzemelerin testleri için tercih edilmektedir. Charpy Metodu ayrıca numune destekleri çentikten uzak olduğu ve böylelikle numune üzerindeki kritik alanlarda hızlı sıcaklık aktarımı/değişimi olmasının engellenmesi sayesinde düşük sıcaklıklardaki test uygulamalarında da avantaj sağlamaktadır.

Lider Alman Otomotiv firmalarından bazıları küçük numunelerin testleri için Dynstat Darbe Test Metodunu tercih etmektedir. Bu uygulama DIN normları dahilinde açıklanmıştır.

ISO normuna göre her darbe çekici kendi nominal çalışma kapasitesinin %10 ila % 80'i oranında kullanılabilmektedir. ASTM normlarında ise kapasitelerinin %85'ine kadar kullanılabilmektedirler.

ISO ve ASTM normlarındaki temel farklılıklardan birisi de çekiç büyüklüğünün seçiminde oluşmaktadır. Kullanılan darbe çekiçleri arasındaki boyutsal örtüşme çok düşük olmasına karşın; ISO mümkün olan en büyük çekicin kullanılmasını önermektedir. Bu gereklilik, testte numuneye çarpma esnasındaki hız kaybını minimum düzeye indirgemek için düşünülmüştür. ASTM normunda Standart Darbe Çekici 2.7 Joule nominal çalışma kapasitesine sahiptir ve diğer tüm kapasitelere mevcut kapasite katlanarak ulaşılmaktadır. Bu noktada aralık içerisindeki en düşük kapasiteli darbe çekici seçilmektedir.

Zwick'in gelişmiş 5102, 5113 modelleri ve HIT Serisi Darbe Test Cihazları DIN, ISO ve ASTM normlarına tam uygunlukta tasarlanmakta ve üretilmektedir.

Charpy impact test (ISO 179, ASTM D6110)
Charpy impact test (ISO 179, ASTM D6110)

Charpy impact test (ISO 179, ASTM D6110)

In the context of the standard for single-point data, ISO 10350-1, Charpy as per ISO 179-1 is the preferred test method. The test is normally performed on unnotched specimens, with edgewise impact (1eU). If the specimen does not break in this configuration, the test is performed with notched specimens, although the test results are not directly comparable. If specimen break is still not achieved the impact tensile method is employed.

Advantages of the Charpy impact test

The Charpy method has a broader range of applications and is better suited to tests on materials displaying interlaminar shear fractures or surface effects. The Charpy method also offers advantages when testing at low temperatures as the specimen support is farther away from the notch, so that rapid heat transfer to the critical areas of the specimen is avoided.

Izod impact test (ISO 180, ASTM D256, ASTM D4508)
Izod impact test (ISO 180, ASTM D256, ASTM D4508)

Izod impact test (ISO 180, ASTM D256, ASTM D4508, ASTM D4812)

For ASTM Standards the Izod test method to ASTM D256 is usually employed. Here notched specimens are always used for testing. A method used less frequently is the 'Unnotched cantilever beam impact' described in ASTM D4812, which is similar to the Izod method, but is performed with unnotched specimens. If it is only possible to produce small specimens, the 'Chip impact' method to ASTM D4508 can be used.

Dynstat impact test (DIN 53435)
Dynstat impact test (DIN 53435)

Dynstat impact test (DIN 53435)

Some German automobile manufacturers use the Dynstat bending and impact method to test small specimens. This method is only described in DIN.

Differences between ISO and ASTM impact tests

In ISO tests, each pendulum hammer may be used in the range from 10 % to 80 % of its nominal initial potential energy. ASTM permits use up to 85%.

A fundamental difference between ISO and ASTM concerns the choice of pendulum size. According to ISO the largest possible pendulum hammer must be used, although the overlaps between pendulum sizes are often very small. This requirement is based on the consideration that speed decay during specimen penetration should be kept as low as possible. With ASTM the standard pendulum hammer has a rated initial potential energy of 2.7 joules and all further sizes are arrived at by doubling. Here the smallest possible hammer in the range is to be used for the test.

Testing equipment and accessories for impact tests on plastics

Zwick pendulum impact testers are constructed strictly in accordance with DIN, ISO and ASTM standards. Completing Zwick's product range for impact tests on plastics are our drop-weight testers.

Bu Uygulama için Standart Ürünler:

 

HIT Serisi Darbe Test Cihazları - 50 Joule 'e Kapasiteye Kadar

Zwick Roell, mekanik - teknolojik malzeme test cihaz ve sistemleri üretimi konusunda Avrupalı lider firmadır. Zwick HIT Serisi, plastik malzeme üretici ve kullanıcılarına, öncü darbe test cihazları sunmaktadır.
 

 

Yırtılma (Drop Weight) Test Cihazı

HIT230F Drop Weight Test Cihazı, müşterilerimizle ortak çalışmalarımız sonucu geliştirilmişti. Böylece araştırma/geliştirme ve kalite güvencesi alanıyla ilgili tüm talepler yerine getirilmektedir. HIT230F Drop Weight Test Cihazının2 farklı uygulaması mevcuttur.

 

 

Sıcaklık Kabinleri

Sıcaklık Kabinleri, -80 ila +250°C sıcaklık aralığında kullanılabilmektedir.

 

HTM Serisi 25 - 160 kN Kapasiteli Yüksek Hız Malzeme Test Cihazları 

HTM Serisi 25 - 160 kN Kapasiteli Yüksek Hız Malzeme Test Cihazları

Birçok malzemenin kopma davranışının, diğerlerine nazaran uygulama hızına bağlı olarak yüksek oranda değişiklik gösterdiği bilinmektedir. Malzemelerin çarpma dayanımının sayısal verilerle hesaplanabilmesi için malzemenin yapısal özellikleri gibi parametrelerin biliniyor olması gerekmektedir. Zwick HTM Serisi Servo-Hidrolik Yüksek Hız Test Cihazları ile genleşme oranına bağlı değerler çok geniş hız aralıklarında ölçülebilmektedir.
 

 

Plastikler İçin Numune Hazırlama

Bu cihaz, Toggle Prensibine göre çalışmaktadır. İlginç detay çözümleri, doğru, fazla çaba gerektirmeyen ve rahat bir çalışma sağlamaktadır. Dirsekli manivela uzunluğu, hareket alanında normal preslere kıyasla %30 daha fazla kesme kuvvetine ulaşması için bu şekilde seçilmelidir. Bu kesme presleri, kullanıcıya özel kullanım yapısı nedeniyle tercih edilmektedir. Her işlem ya da laboratuar masasında kolay kullanım sağlamaktadır ayrıca optimal yükseklikte sabit bir duvara monte edilebilmektedir. Ayrıca, farklı kesme preslerinin farklı yüksekliklerine uyması için basma uçlarının kolay, hızlı ve doğru yükseklik ayarına sahip olması çok önemli bir özelliktir.
 

 

notch vision - Optik Ölçüm Cihazı

Standart şekilli bir çentik, darbe testinde kesin sonuçlar için önemlidir. notch visıon optik ve hızlı bir şekilde sadece çentiği değil aynı zamanda çentik darbe eğme numunesinin boyutunu da ölçmektedir. notch vision numuneyi DIN 50115 (KLST-, DVM- ve DVMK-Numuneler) gibi ISO (U- ve V-Çentik), ASTM E 23 (Tür A ve C) ye göre ölçmektedir.
 


Videolar

 

Impact Strength Testing of Izod Plastic Specimen, Integrated Notch Milling Unit, Automated, Tempered

Zwick robotic testing system ‚roboTest R' with pendulum impact tester and integrated notch milling unit for ...
Video 00:05:40
12_Impact_Strength_Testing_of_Izod_Plastic_Specimen.wmv (31 M)
 

Pre-damage of plates made of composites - Vorschädigung von Faserverbundwerkstoffen

Drop Weight Tester HIT230F - Pre-damage of plates made of composites for CAI tests - Fallwerk HIT230F - ...
Video 00:01:37
98_Fallwerk_CAI.wmv (13.2 M)

İletişim

Zwick Avrasya
Tel.  ++90.212.871 30 10
E-Mail  info@zwick.com.tr
Hemen Başvurun

İletişim Formu
Konu*
Ülke*
* Zorunlu Alanlar