###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Testi yapılan numunenin ISO Normlarına göre biçim ve ölçülerinin tanımı

Termoset Malzeme Testleri için Numune Biçimleri:

Termoset (kalıplama malzeme) testlerinde karşılaştırılabilirlik hassasiyeti en önemli amaçlardan biridir. Bu durum numune biçimi çeşitlerinde bir kısıtlama gerektirmektedir.

Numuneler genellikle enjeksiyon kalıplama yöntemi ile elde edilmektedir. Bu noktada ISO 527-2 normu dahilinde tanımlanan 1A Tipi numune kullanılmaktadır, aynı numune ölçüleri ISO 3167 normunda A Tipi olarak yer almaktadır ve 4 mm sabit kalınlığa sahiptir. Bu numune biçimi ISO 20753 Normunda A1 Tipi numune olarak yer almaktadır.

Plastik Kalıplama Malzemelerinin Çekme Testleri için Numune Biçimleri

Enjeksiyonla kalıplanmış numunede, enjeksiyon noktasından git gide uzaklaşan, numunenin uzunluğu boyunda mekanik özelliklerin stabil olmamasına ve böylece enjeksiyon noktasından uzak bölgede sık sık numune kırılmasına yol açan bir yönelim olacaktır.

Test esnasında numunede çatallar arası mesafe genel olarak 75 mm ya da alternatif olarak 50 mm olarak alınmaktadır.

Başka bir alternatif olarak ise; ISO 3167 Normunda B Tipi ve ISO 20753 normunda A2 Tipi olarak tanımlanan 1B Tipi numuneler de kullanılabilmektedir.

Bu numune tipi genel olarak preslenmiş ya da enjeksiyon kalıplama yöntemi ile elde edilen levhalardan alınmaktadır. Bu nedenle enjeksiyon kalıplama yöntemi ile elde edilmiş polimer malzemelerin yönelimleri genel olarak farklılık göstermektedir. Ek olarak farklı numune biçimlerinden elde edilen test sonuçlarının karşılaştırılabilirliği de garantilenememektedir.

1B Tipi numune formundaki büyük radius oranı ve paralel alanların kısa olması dolayısıyla bu tip numunelerde ilk ölçüm boyu 50 mm olarak belirlenmiştir.

Komponent ya da Yarı Mamullerden Alınan Numuneler

Komponent ya da yarı mamuller, önerilen 1B tipi numune alınabilmesi için genellikle çok kısıtlı alan sunmaktadır. Bu nedenle ISO 527-2 Normu, numuneyi 1BA ve 1 BB isimleri altında farklı küçültülmüş formlarda sunmaktadır. 5A ve 5B numune tipleri, ISO 37 Normundaki 2 ve 3 numaralı numune tiplerine benzemektedir (Kauçuk malzemelerin çekme testleri).

Testlerden iyi bir karşılaştırılabilme sonucu elde edebilmek için yarı mamül ya da komponentlerden alınacak numuneler doğru pozisyon ve yönde alınmalıdır.

Termoplastik ve Termoset Malzemelerde ISO 527-2 Normuna Göre Çekme Testlerine Uygun Numune Biçimi

Yaşlandırma Testleri, Koşullandırma Süreçleri, Bozunma Testleri

Numunenin yüzeyine uygulanan tüm yaşlandırma testlerinde küçük kesitler kullanılması her zaman avantajlıdır. Malzemelerin bu davranışlarını değerlendirmek genellikle sadece en yüksek çekme gerilmesi kullanılmaktadır. Buna göre bazı durumlarda ekstensometre kullanımı gerekmemektedir ve ince, orta kısmı oyuk numuneler kullanılabilmektedir. ISO 527 Normu bu amaçla, ISO 8256 Darbeli Çekme Normundan alınan CP ve CW Tipi numune tipini sunmaktadır.

Yaşlandırma Testleri için ISO 527 CP ve CW Tipi Numune Biçimleri

İletişim Formu
Konu*
Ülke*
* Zorunlu Alanlar