###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Tensile (tension) test on plastics - ISO 527-1, ISO 527-2, ASTM D 638

Aim of the tensile test

In this tensile test, also known as tension test or pull test essential mechanical properties of a molding are determined. These characteristic values are mostly used for comparison purposes. The characteristic values are: tensile stress: force with reference to the initial cross-section of the specimen

  • strain: change in gage length with reference to the initial gage-length
  • tensile modulus: gradient of the curve in the stress-strain diagram
  • yield point: stress and strain at the point on the curve at which the gradient is zero
  • point of failure: stress and strain at the moment of specimen break
  • Poisson's ratio: negative ratio of transverse strain to axial strain

ISO 527-1/-ISO 527-2 and ASTM D 638 both specify tensile test methods. The two standards are technically equivalent but do not provide completely comparable results, as specimen shapes, test speeds and method of result determination differ in some respects.

Stress-strain diagram for a tensile test or pull test to ISO 527-2, ISO 527-2, ASTM D638
Stress-strain diagram for a tensile test or pull test to ISO 527-2

Standart çekme testlerinde test sonuçları numune önceen tanımlı bir hızda çekme kuvveti uygulanarak elde edilmektedir. Bununla birlikte herhangi bir komponent ya da bileşenin işlevsel kullanımı esnasında meydana gelen gerilmeler çok geniş aralıkta biçimlenme hızında gerçekleşebilmektedir. Polimer malzemelerin viskoelastik özellikleri nedeniyle standart ölçülere sahip bir çekme test numunesinden farklı çekme hızlarıyla uygulanan testlerde genellikle değişken mekanik özellikler elde edilecektir. Bu nedenle çekme testlerinde elde edilen veriler komponent tasarımı için çok sınırlı kalmakla birlikte; ürün karşılatırması yapmak için en temel bilgileri sağlayıcı niteliğe sahiptirler.

Çekme Testinin Temel Taşları:

Yaşlandırma Testleri:

Çekme testleri polimer malzemelerin yaşlandırma, sıcaklık ya da depolama ve ayrıştırma sonrasındaki mekanik özelliklerinin değişimi konusunda en temel bilgileri sağlayan verimli test uygulamalarıdır. Bu bağlamda yaşlanma ve bozunma süreçlerinde olduğu gibi; yeni kalıplanmış malzemelerin çekme testi değerleri de tespit edilebilmektedir.


Plastik malzemelerde çekme testinin diğer test uygulamaları ile karşılaştırılması

ISO 527, ASTM D 638 Normlarına Göre Plastik Malzemelerde Çekme Testlerinin Diğer Normlarla Karşılaştırılması

1. Çekme Testi ve Eğme Testi (ISO 178, ASTM D 790)

Eğme testlerinde, çekme testlerinde kullanılan uygulama hızlarına benzer hızlar kullanılmaktadır, bu nedenle iki uygulamadan birbirine yakın değerler elde edilebilmektedir. Eğme testlerinin en büyük avantajlarından birisi de çok düşük uzama davranışları gösteren malzemelerin kolaylıkla test edilebiliyor olmasıdır. Bu nedenle eğme testleri uzun bir süre için modül ölçümü olarak uygulanmıştır. Yüksek doğruluğa sahip ve kolay kullanılabilen ekstensometrelerin kullanım olanağı bu avantajı arka planda bırakmaktadır.

Uygulanan metot gereği, eğme testleri daha çok numunenin yüzeyindeki malzeme durumunu karakterize etmektedir. Test edilen malzeme içerisinde güçlü yönelimler var ise; çekme testleri ile karşılaştırıldığında farklı ölçüm değeri sonuçları ortaya çıkabilmektedir.

Normlar dahilinde kullanılan hesaplama metotları, numuneye gittikçe artan bir eğme kuvveti uygulandıkça artan hata oranına bağlıdır. Bu nedenle eğme testleri, çekme testlerinin aksine yalnızca düşük uzama gösteren malzemelerin testleri için uygundur.

2. Çekme Testleri ve Çekme Yükü Altında Sürünme (Creep) Testleri (ISO 899-1)

Sürünme testleri, numuneye sabit bir yük altında çekme testi uygulanmasıdır. Bu nedenle uygulama hızı neredeyse sıfır seviyesindedir. Uzama değişimi burada sürünme (creep) eğrisi olarak alınmaktadır.

3. Çekme Testi ve Darbeli Çekme Testleri (ISO 8256, ASTM D 1822)

Bu uygulama, bir Çekiçli Darbe Test Cihazı ile malzemenin yüksek uygulama hızı altında çekme davranışlarının tespiti için gerçekleştirilmektedir. Standart bir darbe test cihazı ile yalnızca enerji değeri tespit edilebilmektedir ve çekme hızı yaklaşık 3.8 m/s olarak sınırlandırılmaktadır. Instrumented-Darbe test cihazları ise maksimum çekme kuvveti gibi farklı değerler de tespit edilebilmektedir.

4. Çekme Testi ve Hızlı Yırtılma Testleri (ISO 188872)

Hızlı yırtılma testleri Düşürmeli Darbe Test Cihazları ya da Hidrolik Yüksek Hız Malzeme Test Cihazları ile uygulanmaktadır. Bu testler esnasında 20 m/s çekme hızlarına kadar ulaşılmaktadır. Ayrıca daha fazla içerik ve bilgi sağlayan gerilme-uzama grafiği elde etmek için numuneden doğrudan ekstensometre ile sonuç almak da mümkündür. Hızlı Yılrtılma Testleri, malzemelerin çarpma dayanımlarının simülasyonu için çok önemlidir.


Çekme Testleri için Standart Ürünler:

5 kN Kapasiteye Kadar Malzeme Test Cihazları 

5 kN Kapasiteye Kadar Malzeme Test Cihazları

Tek sütunlu zwicki-Line Malzeme Test Cihazı, düşük test kuvvetleri için özel olarak tasarlanmıştır ve yer tasarrufu sağlayan yapısı sayesinde farklı kurulum olanakları sunmaktadır. PrecisionLine Serisi Test Cihazları, yüksek güç ve yol ölçüm hassasiyetinin yanı sıra, ölçüm sonuçlarının mükemmel tekrarlanabilirliğinin gerektiği her yerde; örneğin mekatronik parçaların küçük basınç yayları ve fonksiyon özellikleri testleri gibi uygulamalar için ideal uyumluluktadır.

 

 

Sıcaklık Kabinleri

Sıcaklık Kabinleri, -80 ila +250°C sıcaklık aralığında kullanılabilmektedir.

 

 

XForce Yük Hücreleri

Xforce Yük Hücresi, sıfır geçiş değerli çevrimli testler gibi çekme, basma ve eğme testleri için en iyi kullanımı sağlamaktadır. Zwick Roell yüksek hassasiyetli, patentli Xforce Yük Hücresi Tüm Yük Aralıklarında kullanılmaktadır.
 

 

Plastikler İçin Numune Hazırlama

Bu cihaz, Toggle Prensibine göre çalışmaktadır. İlginç detay çözümleri, doğru, fazla çaba gerektirmeyen ve rahat bir çalışma sağlamaktadır. Dirsekli manivela uzunluğu, hareket alanında normal preslere kıyasla %30 daha fazla kesme kuvvetine ulaşması için bu şekilde seçilmelidir. Bu kesme presleri, kullanıcıya özel kullanım yapısı nedeniyle tercih edilmektedir. Her işlem ya da laboratuar masasında kolay kullanım sağlamaktadır ayrıca optimal yükseklikte sabit bir duvara monte edilebilmektedir. Ayrıca, farklı kesme preslerinin farklı yüksekliklerine uyması için basma uçlarının kolay, hızlı ve doğru yükseklik ayarına sahip olması çok önemli bir özelliktir.
 

 

notch vision - Optik Ölçüm Cihazı

Standart şekilli bir çentik, darbe testinde kesin sonuçlar için önemlidir. notch visıon optik ve hızlı bir şekilde sadece çentiği değil aynı zamanda çentik darbe eğme numunesinin boyutunu da ölçmektedir. notch vision numuneyi DIN 50115 (KLST-, DVM- ve DVMK-Numuneler) gibi ISO (U- ve V-Çentik), ASTM E 23 (Tür A ve C) ye göre ölçmektedir.
 


Videolar

 

Automated Tensile Test on Plastics + Metals

Zwick robotic testing system ‚roboTest L' with materials testing machine 200 kN for tensile tests on plastics ...
Video 00:06:11
02_Automated_Tensile_Test_on_Plastics___Metals.wmv (30 M)
 

Zwick Robotic Testing System for Tensile Tests on Thin Sheet

Zwick robotic testing system ‚roboTest R' with materials testing machine 100 kN for tensile tests on thin ...
Video 00:05:49
04_Zwick_Robotic_Testing_System_for_Tensile_Tests_on_Thin_Sheet.wmv (33 M)
 

ISO 37, ASTM D 412 Tensile tests on elastomers - Zugversuch an Elastomeren

Tensile tests on elastomers with very high strain according ISO 37, ASTM D 412. Using a Zwick ProLine testing ...
Video 00:01:38
177_ProLine_Testing_elastomers_01.wmv (62 M)
 

Tensile Test on Plastics + Metals, Automated (roboTest L)

Zwick robotic testing system ‚roboTest L' with materials testing machine 250 kN for tensile tests on thin ...
Video 00:04:50
32_Tensile_Test_on_Plastics___Metals.wmv (28 M)
 

Tensile and Bending Test on Plastics + Thin Sheet, Automated

Zwick robotic testing system ‚roboTest B' with materials testing machine 20 kN for tensile tests or bending ...
Video 00:05:40
30_Tensile_and_Bending_Test_on_Plastics___Thin_Sheet.wmv (42 M)

İletişim

Zwick Avrasya
Tel.  ++90.212.871 30 10
E-Mail  info@zwick.com.tr
Hemen Başvurun

İletişim Formu
Konu*
Ülke*
* Zorunlu Alanlar