###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Termoset ve Termoplastik Malzemelerin Testleri

Ham madde karakterizasyonu hassas numune hazırlama işlemi ve aynı test koşullarında uygulama gerçekleştirmeyi gerektirmektedir. Karşılaştırılabilir ve tekrarlanabilir test sonuçları ancak bu koşullarda sağlanabilmektedir.

Bu noktada; ilgili gereklilikler ISO 10350-1, ISO 11403 ve ISO 17282 normlarında açıklanmaktadır.

Zwick, plastik malzemelerin testlerine yönelik, yüz yılı aşkın tecrübesi ve bilgi birikimiyle hem standart manüel kullanım hem de otomatikleştirilmiş (robot) sistemler entegre edilebilen; Çekme, Eğme ve basma gibi farklı test uygulamaları için Üniversal Test Cihazları ve Ekstensometrelerin yanı sıra; Darbe Test Cihazları, Sertlik Test Cihazları, Erime Akışkanlığı (MFI) Test Cihazları ve HDT/Vicat Test cihazları sunmaktadır.

Kalıplama karışımlar (termoset) nedir?

Kalıplama karışımlar (termoset), örneğin presler, enjeksiyon kalıplama yada ekstrüder yoluyla son şekli verilmiş malzemelerdir. Plastik malzemeler, kolay taşınabilmesi, nakliye edilmesi ya da bir sonraki üretim sürecine kolaylıkla aktarılabilmesi için granül, toz, kırılmış malzeme ya da kesit halinde bulunurlar. Birçok polimer malzeme için ISO tarafından tanımlanmış birçok açıklama ve test normu bulunmaktadır.

Kalıplama karışımlara yönelik norm örnekleri:

 • ISO 17855-1 ve -2: Polietilen (PE) Kalıplama karışımlar
 • ISO 19069 -1 ve -2: Polipropilen (PP) Kalıplama karışımlar
 • ISO 1622 -1 ve -2: Polystrol (PS) Kalıplama karışımlar
 • ISO 1874 -1 ve -2: Poliamid (PA) Kalıplama karışımlar
 • ISO 7391 – 1 ve -2: Polikarbonat (PC)-Kalıplama karışımlar
 • ISO 2898 – 1 ve -2: Plastikleşmiş Polivinilklorür (PVC-P) kalıplama ve ekstrüzyon malzemeleri

Numunelerin Hazırlanması

Testler ilgili test normunun gerektirdiği ölçülere sahip numuneler ile gerçekleştirilmektedir. Bu numune biçimleri tanımlı koşullara tam uygunlukta hazırlanmalıdır. Böylece elde edilen test sonuçlarının gerçekten polimer malzemenin özelliklerini gösterdiğinden emin olunabilmektedir ve test sonuçlarının karşılaştırılabilirliğinin, örneğin polimer malzemenin moleküler yapısının farklı yönde olması gibi biçimsel parametrelerden etkilenmesi önlenmektedir. Karşılaştırılabilir ve tekrarlanabilir test sonuçları ancak bu koşullarda sağlanabilmektedir.

Numune Hazırlamaya Yönelik Norm Örnekleri:

 • ISO 294-1: Enjeksiyon - Genel İlkeler
 • ISO 294-2: Enjeksiyon - Küçük çekme çubukları
 • ISO 294-3: Enjeksiyon - Küçük plakalar
 • ISO 294-4: Enjeksiyon - Kalıplama Firesinin Tespiti
 • ISO 295: Termoset malzemelerden alınan numunelerin pres aşaması
 • ISO 2818: Mekanik işleme yoluyla numune elde etme
 • ISO 20753: Numune Yapısı
 • ISO 3167: Çok amaçlı numune gövdesi

Test Uygulanışı ve Sonuçların değerlendirilmesi

Test normlarının bir bölümünde genel olarak testin uygulanış biçimi ve değerlendirme parametreleri açıklanmaktadır. Bu tip test normları aynı zamanda yarı mamül ürünlerden ve bitmiş komponentlerden alınan numuneler için de kullanılabilmektedir. Termoset malzemelerin karakterizasyonu için test sonuçlarının karşılatırılabilirliği yüksek önem arz ettiğinden, bu tip malzemelerde ek tespitler yapılması gerekmektedir.

 • ISO 10350-1: Karşılaştırılabilir Tek Nokta Değeri
 • ISO 11403: Karşılaştırılabilir Çok Nokta Değeri
 • ISO 17282: Plastikler - Tasarım Verilerinin Tespiti ve Sunumu Kılavuzu

Birçok ISO Normu, açıklanan test uygulamasına ilişkin hassasiyet değerlerini vermektedir. Bu hassasiyet değerleri genellikle dairesel denetim kapsamında uygulanan uluslararası karşılaştırma testleri sonucunda elde edilmektedir. Aşağıda Tekrarlama Hassasiyeti ve Karşılaştırılabilme Hassasiyeti açıklanmaktadır.

Tekrarlama Hassasiyeti, tek bir test laboratuarı içerisinde, tek bir laborant tarafından ve aynı çevresel koşullar altında aynı malzeme test cihazı ile uygulanan testlerden elde edilen sonuçların çokluk/yayılma oranını tanımlamaktadır. Bu değer, örneğin bir şirket içerisinde kalite güvence çalışmaları kapsamında uygulanan testlerin karşılaştırılabilirliği konusunda fikir vermektedir.

Karşılaştırılabilme Hassasiyeti, birçok test laboratuarı içerisinde, farklı birçok laborant tarafından ve norm dahilinde tanımlanan çevresel koşullar altında farklı malzeme test cihazı ile uygulanan testlerden elde edilen sonuçların çokluk/yayılma oranını tanımlamaktadır. Bu nedenle bu değer, müşteri ve tedarikçi arasında beklenen malzeme davranışlarının karşılatırılabilirliği konusunda bilgi vermektedir. Bu bilgilere ek olarak; karşılaştırılabilme hassasiyeti normal koşullarda tekrarlanabilme hassasiyetinden daha büyük olmalıdır.

Zwick Test Çözümleri

Zwick, Çekme, Eğme ve Basma Testleri için Üniversal Test Cihazları ve Ekstensometrelerin yanı sıra; manüel ve tamamen otomatik Darbe Test Cihazları, Sertlik Test Cihazları, Akışkanlık Test Cihazları ve HDT/Vicat Test Cihazları çözümleri ile plastik sektörüne uzman çözümler sağlamaktadır. Zwick test çözümlerinin yapısal detayları bu bağlamda birçok noktada test sonuçlarına yansıyan kullanıcı etkisinin minimize edilmesini garantilemektedir ve mükemmel tekrarlanabilirlik ve karşılaştırılabilirlik hassasiyeti sunmaktadır.


İletişim Formu