###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

ISO 1133 ve ASTM D 1238 normlarına göre Kütlesel Erime Akış Hızı (MFR) ve Hacimsel Erime Akış Hızı (MVR) Testleri

Erime Akışkanlığı Test Cihazları, termoplastik ve doldurulmamış termoplastik malzemelerin ISO 1133, ASTM D 1238 ve diğer ilgili normlara göre Kütlesel Erime Akış Hızı (MFR) ve Hacimsel Erime Akış Hızı (MVR) tespiti için kullanılmaktadırlar.

Zwick bu bağlamda yalnızca Metot A'ya göre Kütlesel Erime Akış Hızının (MFR) tespit edilebildiği kompakt modellerin yanı sıra; tüm test sürecinin otomatik gerçekleştiği ve Metot A ve B'ye göre testlerin rahatlıkla uygulanabildiği tam otomatik modeller de sunmaktadır.

Cflow Modeli Erime Akışkanlığı Test Cihazı

Metot A

Cflow modeli Erime Akışkanlığı Test Cihazı, önceden belirlenen test sıcaklığına göre ısıtılan bir test kanalı, normlara uygun çapta bir nozul ve test pistonu üzerinde yer alan test ağırlıklarından oluşmaktadır. Test numunesi test kanalına doldurulur. Malzeme belirli bir ön ısıtma süresi sonrasında uygulanan ağırlığın oluşturduğu kuvvet ile nozuldan akar. Ekstrüde eriyik belirli zaman aralıkları ile kesilir ve tartılır. Test sonunda, 10 dakikada akan malzeme miktarından hesaplanan Kütlesel Erime Akış Hızı (MFR) elde edilmektedir.

Bu uygulama genel olarak düşük numune akışı olan laboratuarlarda basit kontroller için tercih edilmektedir.

Bu Uygulama için Standart Ürünler:

Cflow Modeli Erime Akışkanlığı Test Cihazı 

Cflow Akışkanlık Test Cihazı

Kolay kullanıma sahip Cflow Akışkanlık test Cihazları (Erime Akışkanlığı Test Cihazları) Stand-Alone-Cihazı olarak tasarlanmıştır. Özel olarak Kütlesel Erime Akış Hızının (MFR) belirlenmesi için tasarlanmıştır ve üretim kontrolleri için uygundur.

 

Mflow Modeli Erime Akışkanlığı Test Cihazı 

Mflow Akışkanlık Test Cihazı

Mflow Akışkanlık Test Cihazları ile Kütlesel Erime Akış Hızı (MFR) belirlenebilmektedir.

 

İletişim

Zwick Avrasya
Tel.  ++90.212.871 30 10
E-Mail  info@zwick.com.tr
Hemen Başvurun

İletişim Formu
Konu*
Ülke*
* Zorunlu Alanlar