###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
  • Motor-Komponentlerdeki Yorulma Testi
  • Motor-Komponentlerdeki Yorulma Testi

Motor Elemanları Yorulma Testleri

Yüksek Frekans Pulsatörleri, malzemelerdeki ve yapı parçalarındaki yorulma dayanımı süresini tespit etmek için kullanılmaktadır. Yorulma dayanım testi, DIN50100 (Wöhler-eriği) göre; çekme, basma, sarsma ve değişik yük testlerinde yapılmaktadır. Bu incelemeler için, Zwick Yüksek Frekans Pulsatörü Amsel, 5-500 kN kapasiteli test kuvveti ile beş farklı kapasitede kullanılmaktadır. 300 Hz'ye kadar olan yüksek test frekans hızı, kısa süreli testler ve yüksek numune performansı sağlamaktadır. Yüksek Frekans Pulsatörü, düşük enerji akımında yüksek frekansa ve büyük bir kuvvet genleşmesine ulaşır ve servo hidrolik test cihazı için yaklaşık olarak %2 enerji gereksinimi sağlar. Hidrolik veya su soğutma için ek bir ünite gerekmediğinden, kurulum oldukça kolay yapılmaktadır. Bu aynı zamanda kullanım içinde geçerlidir, çünkü Zwick testXpert test yazılım programı her test uygulaması için ayarlanmıştır.

Yüksek Frekans Pulsatörü, bağlanti milleri yorulma testi için kullanılmaktadır. Burada test frekansı yaklaşık 100Hz'dir ve yorulma limiti yaklaşık N=5x106 döngü olarak kabul edilmektedir. Özel çatal numune tutucu ile bağlantı milleri HFP'ye sıkıştırılmaktadır. Opsiyonel yağ ortamı, bağlantı millerini test etmek için kolaylık sağlamaktadır.

DIN50100 krank miline göre Wöhl-eğimlerini belirlemek için düşük bir frekans gerekmektedir ve işlemde Zwick Yüksek Frekans Pulsatörü kullanılmaktadır. Bunun için test frekansı ile örneğin: 80 Hz maksimum 3x106 kuvvet kontrolü ile Sinüs döngüsü, merdiven metoduna uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Yorulma, eğilme gerilimi sayesinde oluşmaktadır, ayrıca krank millerin farklı segment yeniden sıkma testleri için, X-y tablası ve test aparatları uygun bir şekilde tasarlanmaktadır.

HFP, bağlantı malzemelerin yorulma testleri örneğin, vidalar, perçin veya kaynaklı dikiş için uygun olmaktadır. .

Dahili bağlantıyı yeni bir sayfada açarYüksek Frekans Pulsatörleri (Vibrophore) için daha fazla bilgi.