###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Katlar Arası Yapışma Testleri (Z-Çekme Testi)

Katlar Arası Yapışma Testi, tabaka yüzeylerinin birbirlerine yapışma mukavemetini TAPPI T 541 uyarınca belirlemeyi sağlamaktadır. (veya ISO 15754)

Çok katmanlı malzemelerde (İki kat ya da boyalı kağıtlar gibi) katların tutunma sıkılığı birlikte saptanmaktadır. Bu tip testlerle baskı ya da boyama sonrasında malzemelerin işlenebilirlik durumu saptanmaktadır. Uygulama TAPPI 541 standardına göre (veya ISO 15754), numune yüzeyine diğer numune ile dikey kuvvet uygulanarak yapılmaktadır. Katmanlar üzerindeki cihaz kaynaklı olası etkilerden kaçınmak için, kuvvet numunenin azalması durumunda da dikey uygulanmalıdır. Çenelerin yüksek rijitliği ve tam paralelliği, test için ön koşuldur.

Katlar Arası Yapışma Testleri Z-Çekme Testi

Zwick ile Katlar Arası Yapışma Testi (Z-Çekme Testi)

  • 90° çapraz olan numune taşıyıcıları ile 5 farklı numune art arda test edilebilmektedir.
  • Numune taşıyıcılar, hassas basınç plakalarına monte edilmiştir, ayrıca paraleldirler ve enine gerilme ile çekme için oldukça serttirler.
  • Uygulama: Numune çift taraflı bir bant ile, taşıyıcıya tutturulur. Karşı taraftaki bir taşıyıcıda ise yalnızca çift taraflı bir bant yer almaktadır.
  • Test esnasında ilk olarak numune ikinci taşıyıcıya bastırılmaktadır. Basınç kuvveti ve süresi ayarlanabilmektedir.
  • Son olarak numune yarım dakikadan az bir süre çekme testi uygulanarak ayrılır.
  • Ölçüm büyüklüğü, numune yüzeyine uygulanan ve böylece çekme gerilimini oluşturan çekme direncidir.
  • Tek bir uygulamada hem basma hem çekme testi yapabilme kabiliyeti.
  • Mukavemeti yüksek numunelerde: Yarı test alanı kullanılarak uygulama yapma olanağı
  • Test sistemleri manuel cihaz ya da yarı otomatik olarak sunulmaktadır. Bir test şeridi ile ölçüm yapıldığı sırada ikinci bir şerit hazırlanabilmektedir.

Scott-bond-test ile Karşılaştırma

Benzer kağıtların özelliklerinin saptanabildiği Scott-Bond Testinin aksine, bu tip yapışma testlerindeki ölçüm değeri dağılımı oldukça küçüktür. DIN 54516'ya göre yapışma direnci testi ve TAPPI T 569'e göre Scott Bond Testi Bu tip testlerde numune soyulma işlemine maruz kalmaktadır. Scott Bond Testleri darbe test cihazı ile uygulanmaktadır. Bu testlerde alışılagelmiş işçilik zorlukları göz önünde bulundurulmaktadır, fakat sürtünme ve titreşimler kaynaklı iç enerji kayıpları nedeniyle çok az tekrarlanabilirdir.


İletişim

Zwick Avrasya
Tel.  ++90.212.871 30 10
E-Mail  info@zwick.com.tr
Hemen Başvurun

İletişim Formu
Konu*
Ülke*
* Zorunlu Alanlar