###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Dalma Ucu

Dalma Ucu

Dalma ucu ya da probu, gıda malzemelerinin sertliklerinin tespiti için yapılan dalma testlerinde kullanılmaktadır. Bu test uygulaması çok geniş bir alana sahiptir ve farklı birçok üründe uygulanmaktadır.

Bu noktada önemli olan; ürüne ve teste uygun dalma ucunun seçimidir:

Örneğin; silindirik dalma uçları yüzeye basma kuvveti uygulamakta, köşeli, yanal yüzeyleri olan dalma uçları ''shear'' ayrılma kuvveti uygulamakta, küresel dalma uçları ise çok farklı etki gösterebilmektedir: Test başlangıcında dikey bir kuvvet uygulanırken, uç malzeme içerisine nüfuz ettikçe giderek artan yatay bir kuvvet oluşmaktadır.

Zwick Roell ürün gamında birçok farklı biçim, büyüklük ya da malzeme özelliklerine sahip dalma ucu çeşidi yer almaktadır; ayrıca ürün ve uygulamanıza özel problar da tasarlanabilmekte ve üretilmektedir.

Standartlar dahilindeki testlere özel mühür:

  • Ekmek üzerinde uygulanan tazelik testleri AACC74-09 normuna göre; iki farklı çevrim halinde silindirik bir dalma ucu ile ekmek dilimine %40 oranında basma kuvveti uygulanarak gerçekleştirilmektedir. CFV (Basma Kuvvet Değeri) değeri dalma ucunun %25'lik hareketinde hesaplanmaktadır.
  • Bloom'a göre jelatin testleri (GME Monograph 2005, ISO 9665) birçok jelatin üreticisi ya da kullanıcısı tarafından gerçekleştirilmektedir. Bloom Sertlik Testleri, silindirik bir dalma ucunun stabil bir hızda jelatin malzemeye 4 m nüfuz etmesi ile tespit edilmektedir. Bu test uygulaması, özel Bloom kavanozlarında numune hazırlama süreçleri gerektirmektedir.

İletişim

Zwick Avrasya
Tel.  ++90.212.871 30 10
E-Mail  info@zwick.com.tr

Haber Bülteni

Haber Bültenimize Ücretsiz Kaydolunuz