###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Tekstür Analizleri

Tekstür Analizleri

Aksesuarlı (mekanik-instrumented) tesktür analizleri, gıda malzemelerinde sensörik ya da tahribatlı test uygulamalarını içermektedir. Aksesuarlı (mekanik-instrumented) tesktür analizleri, test üzerindeki kullanıcı ya da ortam kaynaklı öznel etkileri ortadan kaldırmaktadır.

Tekstür analizi test cihazlarının genel avantajları:

  • Duyusal, Öznel Testlerin Nesnel Değerlere Dönüştürülmesi - Tazelik, gevreklik, sürülebilirlik gibi önemli test kriterleri nesnel bir biçimde tespit edilebilmektedir.
  • Çok küçük sapmalar da tespit edilebilmekte ve rakamsal verilere yansıtılabilmektedir.
  • Test metotlarının standartlaştırılması ile (firma standartları) her üretici ürününün kalitesini kendi şirket kalite ölçütlerine göre test edebilmektedir. Bu özellikle yarı-mamullerin, katkı malzemelerinin ve yiyecek sistemlerinin tedarikçileri için ve otomatik üretim prosesi olan üretici firmalar için oldukça önemli bir avantajdır. İyileştirilmiş ve stabilize edilmiş bir kalite düzeyi, müşterilerden gelebilecek olası reklamasyon ve şikayetleri azaltacak, firmaya finansal, üretimsel ve zamana ilişkin yarar sağlayacaktır.
  • Testler tekrarlanabilir sonuçlar vermektedir.
  • Test sonuçları yazılım grafiğine yansıyacak, grafik üzerinden değerlendirmeler yapılabilecek ve sonuçların belgelendirilmesi, arşivlenmesi mümkün olacaktır.
  • Üretim kalitesinin belgelere dökülmesi, farklı üreticiler, tüccarlar ve müşteriler arasındaki iş ilişkilerini ve güvenli ticaret anlayışını destekleyici, çok önemli bir niteliktir.

Videolar

 

Texture analysis of noodles with Zwick materials testing machine

Texture analysis with Zwick materials testing machine zwicki-Line, testing of noddles - Texturanalyse mit ...
Video 00:00:54
77_Texture_analysis_of_noodles_with_Zwick_materials_testing_machine_01.wmv (4.9 M)

İletişim Formu
Konu*
Ülke*
* Zorunlu Alanlar