###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Plastik Bir Numunede Eğme Testi

Eğme Testi

Süreçte benzerlik gösteren fakat nunume yerleştirme şekli ve yük tanımı/girişi sayısında farklılık gösteren farklı eğme testi çeşitleri bulunmaktadır. En çok tercih edilen seçenekler; 2-Nokta, 3-Nokta ve 4 Nokta Eğme Testleridir. Kayıtlı ölçüm değerlerinden, eğme kuvvetinin sıkma-uzama çizgileri gibi farklı malzeme özellikleri olabilmektedir. Eğme testinin sonuçları, özellikle numunenin üst yüzeyine yakın malzeme davranışını göstermektedir. Çekme testine kıyasla ölçülecek sapmalar, çekme testindeki uzunluk değişiminden yaklaşık dört kez daha büyüktür.

Eğme testleri, hemen hemen tüm malzemelerde uygulanmaktadır. Zwick, tüm malzemeler için özel eğme uygulamaları sunmaktadır. (Plastik, Kompozit, Metal, Karton, Beton....)

Çekme testinin türüne göre farklı test aşamaları uygulanmaktadır. En çok tercih edilen seçenek 3-Nokta-Eğme Testidir, bu testte bir kuvvet yardımıyla iki dayanak arasındaki, dikdörtgen biçimli standart işaretli bir numune kullanılmaktadır. Kuvvet, bir eğme ucu vasıtasıyla sağlanmaktadır. Sıkma-Uzama Hatlarını belirlemek için ya bir travers yolu ekstensometre ya da numunenin altına yerleştirilen temaslı bir ekstensometre kullanılmaktadır.

Tipik Eğme Testleri

Plastiklerde Eğme Testi
Metallerde Eğme Testi
Kartonlarda Eğme Testi
Kompozitlerde Eğme Testi


İletişim Formu
Konu*
Ülke*
* Zorunlu Alanlar