###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
XforceK Yük Hücresi, Z250SN Allround-Line Malzeme Test Cihazı'nda Fmax 150 kN Kapasitesi

Xforce Yük Hücresinin Yapı ve Bağlantı Olanakları

XForce yük hücreleri, eksenel ve yönel-simetrik yapı prensiplerine dayanmaktadır ve bu nedenle çapraz güçlere çok duyarsızdırlar. Düşük yapı yüksekliği sayesinde daha kısa test yapılarına ve böylelikle de düşük eğme barizliğine ulaşılmaktadır. Bu yapı, yüksek kullanım kuvveti, çok küçük ölçüm yolu ve yüksek sertlikler sağlamaktadır.

Kolay Mekanik eklenti Sistemi
Bütün yük hücreleri tam uyumlu bağlantı noktaları ile donatılmışlardır ve böylece çeneler ve test aparatları test eksenine hızlı, kayma olmaksızın ve optimal düzeyde ayarlanabilmektedir.

İki test alanı için ikinci bağlantı noktaları
Xforce K Yük Hücreleri, iki test alanında iki taraflı bağlantı noktalarıyla giriş sağlayan tek yük hücreleridir.


İkinci Yük Hücresi, XforceP, Fmax 50 kN ve Xforce HP, Fmax 10 kN Bağlantısı

Daha hızlı yük hücresi -Bağlantı noktaları üzerinden bağlantı seçeneği ile değişim

  • Birçok yük hücresi kullanıldığında ya da yük hücreleri sık sık değiştirildiğinde bağlantı uçları üzerinden bağlantı yapmanızı öneriyoruz.
  • Bu esneklik ve zaman tasarrufu kazandırmaktadır.
  • Böylece takma ve çıkarma esnasında yük hücresinin kabloları gereksiz yere zarar görmemektedir.
  • Farklı test yapıları için referans pozisyonları otomatik olarak sağlanmaktadır ( Dişli sıkma esnasında referans pozisyonları, takılı dişli geçişlerine bağlı doğrultuda değişmektedir)

İletişim Formu
Konu*
Ülke*
* Zorunlu Alanlar