###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Derin Çekme (Erichsen) Test Cihazları

Zwick BUP - Derin Çekme Test Cihazları ile sac malzemelerin şekil alabilme kabiliyetleri test edilmekte ve değerlendirilmektedir.

Standart uygulamalar arasında; küçük bir sac malzeme kesitinin tutturulması ve bir başlıkla malzemede çatlama oluşana dek kuvvet uygulanması şeklinde gerçekleştirilen Erichsen (DIN EN ISO 20482) normuna göre derinleşme testi yer almaktadır. Sac malzeme test esnasında herhangi bir şekil alma davranışı sergilememektedir. Çatlamaya kadar giden test yolundan malzemenin derinleşme davranışları tespit edilmektedir.

Bir diğer uygulama ise DIN EN 1669 normuna göre göre gerçekleştirilen Earing testidir. Sac levha test esnasında önce sıkılmakta, sonra dalma bağlığı tarafından delinmekte ve bu esnada yukarı doğru şişerek şekil almaktadır. (Numune tutucudan şekil alarak çıkar) Numunede oluşan şekillenme yüksekliği yüzdesinden, malzemenin derinleşme davranışı hesaplanmaktadır.

Şekillenme testlerinde Square Cup Testleri, Hole Expension Testleri, FLC Testleri ve Bulge Testleri gibi farklı uygulamalar da yer almaktadır.

  • Zwick BUP Derin Çekme Test Cihazları, 5 farklı boyutta, maksimum 100, 200, 400, 600 ya da 1000 kN kapasite seçenekleri ile mevcuttur.
  • Test aparatları cihazların bayonet (süngü) sistemi sayesinde hızla ve kolaylıkla değiştirilebilmektedir.
  • Piston ve silindirlerin düşük sürtünme oranı, testlerde kesin ölçüm sonuçlarını ve mükemmel tekrarlanabilirliği garanti etmektedir.
  • Derin Çekme Test Cihazları, motor ve hidrolik pompasının sadece test esnasında çalışması sayesinde çok sesiz çalışma ortamı sunmaktadır.
  • Derin Çekme Test Cihazları, kompakt yapıları sayesinde çok kolay taşınabilmektedir.
  • BUP Derin Çekme Test Cihazlarına zımba fonksiyonu entegre edilmektedir. Bu sayede test işleminde zımbalama yapılabilmekte ve bir delik açılabilmektedir. (BUP 200 modelinden itibaren)
  • Zımbaya monte edilmiş ekstraktör sayesinde arta kalan parçalar kolayca atılabilmektedir (200 kN Kapasiteli BUP Cihazlarından itibaren).
  • Tüm fonksiyonlar hidrolik ve elektronik güvenceye alınmıştır. Teste, ancak tüm güvenlik sistemleri denetlendikten sonra başlanabilmektedir.
  • Test süreci kişiye özel olarak ayarlanabilmektedir örneğin; derinlik hızı ve deformasyon kuvveti gibi.
  • testXpertII test yazılımı sayesinde malzemenin şekil alabilme davranışları grafiksel olarak değerlendirilebilmekte ve sonuçlar güvenle arşivlenebilmektedir.

Derin Çekme Test Uygulamaları

Yeni Malzemeler için Test Edilmiş, Güvenilir Sac Şekillendirme

Sac Şekillendirme, metallerin işlenebilmesi için temel bir tekniktir ve aynı zamanda en eski üretim tekniklerinden biridir. Bu uygulamalar için yeniliklerin ana kaynağı ulaşım teknolojiler ve Otomotiv Endüstirisidir. Hafif yapı kullanımı altında sac malzemelere artan talepler çok yüksek ve en yüksek dayanıma sahip çelik malzemelerin kullanımını da artırmıştır. Ayrıca azaltılmış şekillenme kaabiliyeti ve yüksek elastikiyet şekil alabilme teknolojisine ve proses kontrollerine yeni gereklilikler kazandırmıştır.

Derin çekme (sac şekillendirme) test cihazları; yeni alaşımların karakterizasyonu esnasında geliştirme proseslerine ve sonraki seri üretimler ve yeni işlem tekniklerine büyük katkı sağlamaktadır. Derin çekme (sac şekillendirme) test cihazlarının avantajları; esneklik, çeşitli testler için aparatların kolay ve hızlı değişimi ve tutucu, zımba, çekme ve fırlatma gibi entegre edilmiş ayarlanabilir fonksiyonlar gibi örneklendirilebilmektedir.

Tipik Derin Çekme (Sac Şekillenme) Test Uygulamaları; Erichsen derinleşme testleri (DIN EN ISO 20482), Pililenme Testi (EN 1669) ve yüksek mukavemetli çelik malzemelerdeki Delik Genişletme Testleridir.

Sac şekillendirme testlerinin bir diğer önemi ise şekil alabilme limiti eğrisinde karşımıza çıkmaktadır. Bu sayede test esnasında iki aşamalı kritik şekil alabilme kabiliyeti tespit edilebilmekte ve daha sonra son ürünün şekillenme davranışları ile karşılaştırma ve değerlendirme yapılabilmektedir. Elde edilen FLC (forming limit curve = sınır eğrisi şekillendirme) değeri, ürünün tasarımı esnasında malzemenin şekil alabilme davranışının optimize edilmesini ve böylelikle geliştirme sürecinin daha sağlıklı yürütülmesini sağlamaktadır. Bu testler için (ISO 12004) sac şekillendirme test cihazına ek olarak bir optik değerlendirme sistemi de gerekmektedir.

Esneklik özellikleri genelikle müşteriye özel numune üzerinde belirlenmektedir. Sac Şekillendirme için test cihazlara entegre edilen müşteriye özel aparatlar sayesinde testler daha hızlı ve daha kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.