###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
  • Kızgın Telli Test Sistemleri ile Plastikler Üzerinde Testler

Kızgın Tel ile Yarı-Otomatik Test Sistemi

Bu tip yarı otomatik test sistemleri ile plastik malzemelerde IEC/DIN EN 60695-2-12 GWFI ya da IEC/DIN EN 60695-2-13 GWIT standartlarına göre testler uygulanmaktadır.

Bu test uygulamalarında, kızgın bir tel sayesinde plastiklerin yanma davranışları tespit edilmektedir. Test uygulamasında, kızgın tel dairesel bir plastık plaka üzerine bastırılmaktadır. Elde edilen sonuç plastik malzemenin karakteristik özelliği olarak kabul edilir.

  • Numuneler genellikle plastikten, 85 mm çapında ve 0,75 mm, 1,5 mm ya da 3 mm malzeme kalınlığında dairesel bir test plakası halindedir.
  • IEC/DIN EN 60695-2-12 Standartlarına göre yapılan testlerde kızgın telin - tutuşabilirlik oranı (GWFI) elde edilmektedir.
    Test uygulamalarında en yüksek test sıcaklıkları 550 - 960 °C aralığındadır ve bu sıcaklıkta alevler ve yanma işlemi, kızgın tel çıkarıldıktan 30 saniye sonra sönmektedir. Numunenin altına yerleştirilen saten kağıdı yanan damlalar nedeniyle tutuşmamalıdır. Numunenin kendisinin de tutuşmasına izin verilmemelidir.
  • IEC/DIN EN 60695-2-13 standartlarına göre yapılan testlerde kızgın telin yanma sıcaklığı (GWIT) elde edilmektedir.
    GWIT, test sıcaklığından 25 K daha yüksektir ve birbiri ardına test edilen her üç numunede bir 5 dakika yanma süresi üretir.
  • Test sistemi, numunenin kızgın tele doğru tahriği sağlayan motorlu bir kızak düzeneğiyle donatılmıştır. Belirlenen süre dolduğunda numune tekrar geri çekilir.

İletişim Formu
Konu*
Ülke*
* Zorunlu Alanlar