###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
ISO 75 ve ISO 306

Zwick HDT/Vicat Cihazları

Zwick HDT/Vİcat cihazları gelişimlerdeki rahat test araştırmaları, ürün giriş kontrolleri, üretim kontrolleri, eğitim ve öğretim amaçlı olarak üretilmektedir. İsteğe göre 6 ölçüm istasyonuna kadar cihaz versiyonları bulunmaktadır. Parametrik test işlemi ve ölçüm değer göstergesi bağlı bir bilgisayar (opsiyon) ile rahat bir şekilde gerçekleştirilmektedir.


testXpert II İle Rahat Parametrelendirme Ve Değerlendirme

Vicat ISO 306 - HDT ISO 75

ISO 75 ve ISO 306'ya göre Sıcaklık Dayanımı

Birçok plastik uygulama alanlarında termal yük gereksinimleri artmaktadır. Plastik sıcaklık dayanımı için bir önemli değer ise Sıcaklık Dayanımıdır. Buda Vicat-Yumuşama Sıcaklığı ve HDT-Eğilme Sıcaklık Dayanımı ile ayrılmaktadır. Her iki durumda yağ küveti sabit hız ile artırılıp ısıtılmaktadır ve standartlarda öngörülen sapma işlemi ve Dalma ucu ile sıcaklık kaydedilmektedir.

 1. ISO 75'e göre Eğilme Sıcaklığı Dayanımı (HDT: Isıl Eğilme / Sıcaklık Bozunumu)
 2. ISO 306'ya göre Vicat Yumuşama Sıcaklığı (VST: Yumuşama Sıcaklığı)

ISO 75'e Göre Eğilme Sıcaklık Dayanımı (HDT)

ISO 75'e Göre Eğilme Sıcaklık Dayanımı (HDT)

Eğilme sıcaklık dayanımı HDT (ISO 75-1, -2, -3) yük altında kalan farklı malzemelerin yüksek sıcaklıktaki davranışlarını göstermektedir. Eğilme sıcaklığı, Termoplastik, Sert lastik veya Termoset Laminat gibi malzemelerde kullanılmaktadır.

Test İşlemi

 • Test için numune 3-Nokta-Eğme-Aygıtına yerleştirilip üzerine test yükü uygulanmaktadır ve böylelikle standartlarda öngörülen eğme gerilimi elde edilmektedir.
 • Daha sonra yağ küvetinin sıcaklığı 120 K/h sabit hız ile artırılmalıdır.
 • Sıcaklık, numunenin standartlarda öngörülen sapma işlemine ulaştığı anda tespit edilebilmektedir.

ISO 306'ya Göre Vicat Yumuşama Sıcaklığı

ISO 306'ya (VST) göre Vicat Yumuşama Sıcaklığı

Vicat yumuşama sıcaklığı (VST) termoplastiğin hızlı bir şekilde erimeye başladığı sıcaklık ölçüm değerdir. Bu sıcaklık yuvarlak kesit alanı 1 mm² olan iğne biçimli dalma ucu ile tespit edilmektedir.

Test İşlemi

 • Dalma ucu plastik-numune üzerine yerleştirilir ve üzerine belirli bir test ağırlığı yüklenir.
 • Daha sonra numune sabit bir ısıtma hızı ile ısıtılır.
 • Dalma ucu 1 mm delme derinliğine ulaştığı anda VST elde edilir.
 • ISO 306 ve ASTM D 1525 test işlemi ile eşittir.

4 farklı test metotları ISO 306'da bulunan iki farklı yöntem ve iki farklı ısıtma hızı sayesinde oluşmaktadır:

 1. Metot A = 10 N Yük ve Isıtma Hızı 50 K/h
 2. Metot A = 10 N Yük ve Isıtma Hızı 120 K/h
 3. Metot B = 50 N Yük ve Isıtma Hızı 50 K/h ( ISO 10350-1 test karşılaştırılması için tercih edilen metot)
 4. Metot B = 50 N Yük ve Isıtma Hızı 120 K/h

Vicat Kurtuma (Dry) ve Kurutma Metotdu (ISO 306)

Vicat Kuru ve „Kurutma Metodu“

Isı aktarımı genel olarak Yağ ile yapılmaktadır. Alternatif olarak ,,Kurutma Metodu'' ısı aktarımında ısıtma blokları ile uygulanmaktadır. Bu metot için özel bir cihaz modeli Vicat Kurutma (Dry)sunmaktayız.