###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Mflow Akışkanlık Test Cihazı

Mflow Akışkanlık Test Cihazı

Mflow Akışkanlık Test Cihazları ile temel versiyonlarda kütlesel erime akış hızı (MFR) belirlenebilmektedir. Transdüserin kullanımı sayesinde test cihazının kapasitesi, hacimsel erime akış hızı (MVR) belirlemesinin yanı sıra otomatik ve adaptif bir parametrizasyona kadar genişler. Bu akışkanlık test cihazları genellikle kalite kontrollerinde ve ürün giriş kontrollerinde kullanılmaktadır.

Mflow Akışkanlık Test Cihazının Avantajları:

 • Otomatik ve adaptif parametrizasyon, mevcut test numunesinden bağımsız olarak, test hatalarının otomatik olarak en aza indirgenmesini sağlar.
 • Özel ısıtıcılar sayesinde, test kanalında çok yüksek ve hassas ısı derecesi sağlanabilmektedir.
 • Pnömatik ağırlık artışı, daha uygun ve rahat koşullarda kullanım sağlayacaktır: Ağırlıklar kas gücü olmadan kaldırılabilir ve azaltılabilir!
 • Otomatik kabarcık tanıma sistemi ile plastik eriyikteki hava kabarcıkları hızla tanımlanır ve MRV hesaplaması dışında tutulur.
 • Hacimsel erime akış hızı (MVR) belirlenmesinde hassas bir transdüser kullanımı, piston kursunun/strokunun ölçümünde kesin sonuçlar elde edilmesini sağlar. Temas noktası, test pistonuna çok yakındır ve bu sayede, olası açı hataları daha baştan en aza indirgenmiş olur.
 • Mflow Akışkanlık Test Cihazları, tek başına çalışabilir özelliğinin (Stand – Alone İşletimi) yanı sıra testXpert® II test programı ile de kullanılabilir.
 • Mflow Akışkanlık Test Cihazları, büyük hacmi ve geniş aksesuar yelpazesi ile desteklenen kompakt bir üründür.

Advantages of Mflow extrusion plastometers

 • Zwick's automatic adaptive parameter configuration automatically sets test parameters in accordance with the material being tested to minimize measuring errors automatically.
 • Special heating elements ensure very high temperature accuracy in the extrusion barrel.
 • Pneumatic weight-lifting system ensures operator comfort and convenience - weights can be raised and lowered effortlessly.
 • Automatic bubble detection identifies air bubbles in the plastic melted mass and immediately excludes them from the MVR calculation.
 • Precision piston-transducer ensures exact measurement of piston travel when determining MVR. The contact point is very close to the piston, minimizing possible angle errors from the outset.
 • Mflow extrusion plastometers can be used as a stand-alone unit or operated via testXpert® II software as required.
 • Mflow extrusion plastometers come with a generous standard package backed by a comprehensive range of accessories.

Ağırlık Kontrol opsiyonlu Mflow Erime Akışkanlığı Test Cihazı

Ağırlık Kontrol opsiyonlu Mflow Erime Akışkanlığı Test Cihazı

Mflow ağırlık kontrol opsiyonuyla, pnömatik ağırlık artışı ve denek ağırlığının kolay ve güvenli değişim avantajları birleştirilir. Bu yolla mevcut ağırlığın korunması ve ergonomik bir test süreci sağlanmış olur.