###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Zwick Roell Erime İndeksli-Test Cihazları - Her Test Hacmi için Uygun Akışkanlık Test Cihazları

Akışkanlık testi, plastik akışkanlık özelliklerinin karakterize edilebilmesi için, kolay bir yöntemdir. Bu test yöntemi, özellikle kalite güvence ve ürün giriş kontrolünde, büyük bir dağılıma sahip olmaktadır. Akışkanlık test cihazı için, farklı gereksinimler, plastik sektöründeki işlem aşamasına bağlı olmaktadır.


Akışkanlık testinin temel prensibi kolayca açıklanmaktadır


ISO 1133 - Termoplastiklerde Erime İndeks Belirlenmesi

Erime indeksli akışkanlık test cihazın temel bileşenleri, hassas gereksinimleri, test yöntemleri ulusal ve uluslararası standartlarda belirlenmektedir. ISO 1133, JIS K 7210, ve ASTM D 1238 genel yöntemlerde, ASTM D 3364 bilgisayar testleri için kullanılmaktadırlar. Ayrıca, standart özelliklerde özel şartnameler bulunmaktadır. Ayrıca, standart özelliklerde özel şartnameler bulunmaktadır.

Yöntem A'ya göre Erime İndeks Belirlemesi Kütlesel Erime Akışı (MFR - melt mass-flow rate)
Bu işlemde, ekstrüdatlar eşit aralıklarla kesilmektedir. Ardından kitle, analitik terazi üzerinde belirlenmektedir. Test sonucu, birim süre başına düşen ekstürde kütledir ve g/10 min olarak gösterilmektedir. Kesme zamanı ve ağırlıklı kitle doğruluğu, elde edilen MFR-Sonuçlarının kalitesini belirlemektedir. Kesme zamanı uzun ise, manüel kesim zamanı sadece düşük MFR değerlerinde önerilmektedir.

Yöntem B'ye göre Erime İndeks Belirlenmesi: Hacimsel Erime Akış Hızı (MVR - melt volume-flow rate)
Bu durumda, akışkanlık test cihazı, piston yol okuyucusu ile donatılmaktadır. MVR-sonucu, ekstürde malzeme hacmidir ve zaman birimi başına cm³/10 min olarak gösterilmektedir. Zaman birimi başına, test pistonu tarafından katedilen yolu hesaplamaktadır. Bu yöntemin en önemli avantajı, mekanik kesiminin elimine edilmesi. Mesafe-Zaman-Ölçüm eşitleme işlemi sırasında, yüksek doğruluk, bu yöntemde kısa ölçüm süreleri ve piston yolları ile elde edilebilmektedir. Böylece malzeme doğruluk gereksinimi ve 40 bireysel ölçümlere kadar MVR-sonuçları, test kanal dolgusu ile yapılmaktadır.

Yöntem C'ye göre Erime İndeks Belirlemesi - ASTM D 1238
En sık 8,00 mm yüksekliğe ve 2,095 mm delik çapına sahip olan meme uçları kullanılmaktadır. 75 g/10 min'den daha büyük MFR-değerlerinin ölçümü için, standartlar 4,00 / 1,050 mm boyutlu „yarım yükseklik / yarım delik çapı“-meme uçları tavsiye etmektedir ve ASTM D 1238 göre, yöntem C olarak adlandırılmaktadır.

Yöntem D'ye göre Erime İndeks Belirlemesi - ASTM D 1238: Çok aşamalı testler
Bazı poliolefinlerde, farklı yük seviyeleri için, MVR-değerleri ve akışkanlık hızı oranı FRR belirlenmektedir. Basit akışkanlık test cihazları için, daha fazla dolgu ile ölçümler gerekmektedir. Otomatik yük değişim-ekipmanı ile donatılan akışkanlık test cihazları, çoklu yük seviyeleri ile tek bir dolum sayesinde ölçülmektedir.


İletişim Formu