###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
laserXtens® Ekstensometreler

laserXtens ve HP laserXtens Ekstensometreler

Ölçüm kafası, motorlu düzeneklere monte edilmiş iki adet kameradan oluşmaktadır. Böylece kameralar arasındaki mesafe değişmektedir ve farklı çıkış ölçüm uzunlukları ayarlanabilmektedir.

laserXtens Ekstensometrenin Avantajları

 • HP laserXtens Ekstensometre, ISO 6892-1 Metot A1 „Closed Loop“ Standartına göre uzama kontrollü testler için kullanılmaktadır.
  ≥ 50 mm ölçüm uzunluğu için uygundur
 • laserXtens Ekstensometre, ISO 9513 (ASTM 83'ün B2 Sınıfı) Standardının 1. Sınıfını (HP laserXtens için 0,5) yerine getirmektedir.
 • Çözünürlük, 0,15 μm (HP laserXtens için 0,11 μm)'dır.
 • laserXtens Ekstensometre, eksenel uzama ve torsiyonun eş zamanlı ölçümü için de kullanılabilmektedir.

laserXtens® Ekstensometreler

laserXtens Sistemler

laserXtens Sistem Ekstensometreler, farklı malzemelerin deformasyonlarını temassız olarak ölçmektedir. Bu tip ekstensometreler, lazer ışığı ve dijital kamera ölçüm başlıklarından oluşmaktadır. Numune lazer ışığı ile aydınlatılır ve böylece numune yüzeyinde bir nokta-örneği oluşturulur. Numuneye yüklenilir, sanal ölçüm işaretleme/markalama hareket ettirilir ve değerlendirme penceresi yeniden düzenlenir. Kaydedilen iki adet resmin ard arda hareket ettirilmesiyle laserXtens, numunedeki uzamayı hesaplar.

laserXtens Ekstensometrenin Avantajları:

 • laserXtens sistemi, mikro ve makro ölçüm aralığında yüksek bir hassasiyet sağlamaktadır.
 • Ölçüm prensibi sayesinde markalama gerekmeksizin ölçümler yapılmaktadır.
 • laserXtens Ekstensometre, farklı mesafelerle numuneye yerleştirilebilmekte ve diğer uygulamaların yanı sıra Sıcaklık Kabinlerinde kullanılabilmektedir.
 • laserXtens sistemler, temaslı ekstensometrelerin ya da saf video çözümlerinin aksine, 1,5 mm'den başlayan uzunluktaki, çok küçük numunelerdeki uzamayı ölçebilmektedir.
 • laserXtens testXpert II de mevcuttur. Ayrıca, laserXtens Canlı-Görüntüyü (Live-Bild) testXpert ekranına paralel işleyebilmek için ayrı bir "22'lik Monitör" önerilmektedir.


İletişim Formu
Konu*
Ülke*
* Zorunlu Alanlar