###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
laserXtens® Kompakt Ekstensometre

laserXtens Kompakt Ekstensometre

Bu Tek-Kamera-Ölçüm Sistemi, özellikle en küçük numunelerin testi için uygundur. Yalnızca bir kamera ile çalışıldığında her iki nokta -değerlendirme penceresi tek her bir resimde görülmektedir. Başlangıç ölçüm uzunluğu, bu durumda görüntünün uzunluğunu geçemeyebilir. Başlangıç ölçüm uzunluğu, değerlendirme penceresi mesafesine denk düşmektedir.

laserXtens Kompakt Ekstensometrenin Avantajları

  • laserXtens Kompakt, ISO 9513 (ASTM 83'ün B2 Sınıfı) Standardına göre 0,5 Sınıfını kapsamaktadır.
  • Çözünürlük, 0,15 μm (PrecisionLine Vario'da HP laserXtens Kompakt için 0,04 μm)'
  • Ayrıca ek markalama olmaksızın enine uzamaların ölçülmesi ve çift eksenli ölçümler yapma olanağı sunmaktadır.

laserXtens® Ekstensometreler

laserXtens Sistemler

laserXtens Sistem Ekstensometreler, farklı malzemelerin deformasyonlarını temassız olarak ölçmektedir. Bu tip ekstensometreler, lazer ışığı ve dijital kamera ölçüm başlıklarından oluşmaktadır. Numune lazer ışığı ile aydınlatılır ve böylece numune yüzeyinde bir nokta-örneği oluşturulur. Numuneye yüklenilir, sanal ölçüm işaretleme/markalama hareket ettirilir ve değerlendirme penceresi yeniden düzenlenir. Kaydedilen iki adet resmin ard arda hareket ettirilmesiyle laserXtens, numunedeki uzamayı hesaplar.

laserXtens Ekstensometrenin Avantajları:

  • laserXtens sistemi, mikro ve makro ölçüm aralığında yüksek bir hassasiyet sağlamaktadır.
  • Ölçüm prensibi sayesinde markalama gerekmeksizin ölçümler yapılmaktadır.
  • laserXtens Ekstensometre, farklı mesafelerle numuneye yerleştirilebilmekte ve diğer uygulamaların yanı sıra Sıcaklık Kabinlerinde kullanılabilmektedir.
  • laserXtens sistemler, temaslı ekstensometrelerin ya da saf video çözümlerinin aksine, 1,5 mm'den başlayan uzunluktaki, çok küçük numunelerdeki uzamayı ölçebilmektedir.
  • laserXtens testXpert II de mevcuttur. Ayrıca, laserXtens Canlı-Görüntüyü (Live-Bild) testXpert ekranına paralel işleyebilmek için ayrı bir "22'lik Monitör" önerilmektedir.


İletişim Formu
Konu*
Ülke*
* Zorunlu Alanlar