###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Inkremental / Clip-On Ekstensometreler

Zwick, uzama ve kesit daralması ölçümleri için 4 farklı Clip-On Ekstensometre çeşidi sunmaktadır. Clip-On Ekstensometreler, yüksek hizmet kalitesi, uygun ücretleri ile harici kullanılan DMS (Uzayabilir ölçü şeritleri) şeritleri için yol, kesinlik ve sinyal işlemeye ilişkin önemli avantajlar sunmaktadır.

Artımlı sistemlerde toplam ölçüm uzunluğu üzerinden sabit kalabilen bir kesinlik hakimdir. Artımlı skalaların mintyatürleştirilmesi olanağı ile ekstensometrelerin kompakt yapısı avantajları sunulmaktadır. Ayrıca hafif ölçüm sistemi numuneye oldukça yakın konuma sahiptir. Böylelikle numunenin yükü minimize edilmektedir.

Clip-On Ekstensometre (dijital uzun)

Dijital Clip-On Ekstensometreler

Bu tip Clip-On ekstensometreler, ISO 527-1'e göre sert ve yarı sert plastiklerde hassas modül ve verimlilik sınırı saptamalarının yanı sıra; düşük gerilmeli sert plastiklerin maksimum gerilme ve kırılma noktalarında uzama oranının saptanmasında kullanılmaktadır. Bu tip ekstensometreler, plastik ve kompozitlerde numune kırılmasına kadar bağlı kalabilmektedir.

Clip-On Ekstensometrelerin Avantajları:

  • Plastiklerin basınç mukavemetinin ve metal malzemelerin basınç E Modülünün saptanması için idealdir.
  • Ölçüm alanı, çekme ve basma testleri için ayrı ayrı, kullanılacak en uygun ölçüm yolunu belirleyerek ayarlanabilmektedir.
  • 20 - 200 µm aralığındaki iki nokta arasında yapılan diferansiyel hareket ölçümlerinde maksimum +/- 1µm hata oranı sayesinde ISO 527-1 (2011) ek gereklilikleri tamamen karşılanmaktadır.
  • EN ISO 9513'e göre 0,5 Doğruluk Sınıfı
  • Bu ekstensometreler, 20 µm ölçüm yolundan sonra 0,5 Sınıfında kalibre etmektedir.
  • Bu patentli ekstensometreleri Zwick'ten temin edebilirsiniz.


Videolar

 

ISO 527 and ASTM D638 Tensile tests on plastics with makroXtens - Zugversuch an Kunststoffen

Tensile tests on plastics to ISO 527 with makroXtens extensometer - Zugversuch an Kunststoffen nach ISO 527 ...
Video 00:01:42
114_Zugversuch_Kunststoff.wmv (67 M)

İletişim Formu
Konu*
Ülke*
* Zorunlu Alanlar