###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
  • Sapmalar İçin 8496 Tip, Fmax 50 kN Vidalar ve Dişli Kafa Numuneleri
  • Sapmalar İçin 8496 Tip, Fmax 50 kN Vidalar ve Dişli Kafa Numuneleri

Vidalar, Saplamalar ve Dişli Cıvatalar İçin Çeneler

Kuvvet aktarımı, saplamalar, vidalar ve dişli cıvatalar üzerinden gerçekleşmektedir. Numune, ilgili alıcı üzerinden önden girişli numune tutucularına itilmekte ve kendini test eksenine merkezlemektedir.

  • Fmax 50 kN ve 250 kN kapasiteli çeneler mevcuttur.
  • Numune tutucuların kavramama olanağı numuneyi güneve almaktadır. Kırılma olması durumunda numune tutucuların, geri çarpma olasılığı minimum düzeydedir.
  • Gövdenin düşük yükseklikte olması test alanında yer tasarrufu sağlamaktadır.
  • Bu tip çeneler, birbirine bağlantılı yapısı sayesinde herhangi bir ek ünite gerektirmemektedir.
  • DIN EN ISO 6892-1:2009 ve ASTM E 8 – 09 Normalarına Göre Uzama Oranı Kontrolü

Farklı yapısal detaylarla tamamen simetrik bir kuvvet akışı sağlanmaktadır.

  • Numune Tutucuların Sıkma Olanağı: Oynama olmaksızın sabitleme özelliği test ekseninde hassas numune konumlandırması sağlamaktadır. Ayrıca optik ekstensometrelerin kullanımı için bir ön koşuldur.
  • Çenelerdeki simetrik konumlandırma alanları: Çenelerde iki simetrik konumlandırma alanında çene ağzı bulunmaktadır.
  • Tamamen kapanabilen numune tutucular: Bütün numune tutucular numuneyi sıkıca tutturmaktadır. Koruma birimi, numunelerin test esnasında oluşabilecek kopmalar sonucu etrafa sıçramasını engellemektedir.